1601579_637271899643768_250115234_n

“Đi qua những ngày mưa, ta mới yêu thêm những ngày nắng. Cuộc sống nào cũng vậy..khi trải qua những mất mát mới giúp ta trân trọng những gì mình đang có hơn.”  :):):)

Advertisements